VOORWOORD

Beste Cavialiefhebber,

Na vele jaren van het bestuderen, observeren en verzorgen van cavia's beseffen wij hoe rijk, complex en fascinerend hun wereld is. Tegelijkertijd merken wij dat er nog veel onderzoek en ontwikkelingen nodig zijn op het gebied van diergeneeskunde van cavia's en andere kleine dieren. Cavia's zijn immers speciale, veeleisende en kwetsbare patiënten. Behandeling van zieke cavia's vergt veel diepgaande dierspecifieke kennis, veel algemeen verstand en veel handigheid in het omgaan met kleine dieren. De specifieke caviakennis is ons inziens nog niet in voldoende mate beschikbaar. Deze kennis proberen wij te populariseren en te verspreiden door het creëren van een wetenschappelijk naslagwerk over cavia's.

Ons doel is om een state of the art database aan te maken, die als referentiebron kan dienen voor zowel professionelen als liefhebbers. Het is een moeilijke taak. Enerzijds trachten wij de ziektes en medische procedures zo compleet en nauwkeurig als mogelijk te beschrijven, alsook de nieuwste wetenschappelijke literatuurgegevens in onze gids te verwerken. Anderzijds willen wij dat de informatie leesbaar en bruikbaar blijft voor alle cavialiefhebbers. Wij geven daarom veel basis uitleg, die veelal overbodig is voor de vakkundige, maar nuttig is voor de leergierige liefhebber die zich graag wil bijscholen. Met deze achtergrond kennis zal het mogelijk zijn om de specifieke artikelen te lezen en de causale verbanden tussen verschillende ziektes en verschijnselen te begrijpen. De specifieke artikelen bevatten de gestandaardiseerde omschrijving van de ziektes en behandelingen, volgens de diergeneeskundige protocollen. Wij geven vaak tips voor de voeding, huisvesting, verzorging en voor de preventie van bepaalde gezondheidsproblemen. Wij hopen dat de lezer daardoor beter en kritischer naar zijn/haar dieren zal kijken, en misschien ook sneller de problemen zal opsporen.

Dit werk zal nooit af zijn. Wij blijven onze database vergroten, verbeteren en vernieuwen. Wij zijn dankbaar voor alle suggesties en kritische opmerkingen, en uiteraard voor extra gegevens over caviaziektes en -zorg. Heeft u een interessante casus, beeldmateriaal of suggesties voor de behandeling?  U kunt ons contacteren via info@maru-vet.com. Wij staan altijd open voor discussies en uitwisseling van ervaringen. Het gaat tenslotte om het welzijn van dieren.

Wij zijn uiteraard heel blij met de unieke en waardevolle bijdragen uit verschillende diergeneeskundige instituten en dierenartspraktijken. In het bijzonder willen wij de Cel- en Weefselleer groep en de Patofysiologie groep (Universiteit Antwerpen) van harte bedanken voor waardevolle discussies en het ter beschikking stellen van publicaties en beeldmaterialen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Eva Stoffels, Dierenarts